Contributie 2023

Het basislidmaatschap bedraagt €50,- per kalenderjaar. Daarnaast is een KNHS-lidmaatschap verplicht - tenzij je dit al hebt afgesloten via een andere vereniging. Dit KNHS-lidmaatschap bedraagt €27,50 voor het jaar 2023.

Naast het basislidmaatschap is het mogelijk om aanvullende lidmaatschappen af te sluiten. Wil je onbeperkt gebruik maken van onze accommodatie? Dan kost dat €130,- per kalenderjaar. Meerijden in één of meerdere lessen kan ook. Deelname aan een groepsles factureren wij per half jaar (januari - juni & juli - december). Het tarief voor deelname aan alle lessen is gelijk: €122,50 per half jaar, met uitzondering van de kinderles op zaterdagochtend. Voor deze les geldt een halfjaarlijks tarief van €75 voor kinderen tot 12 jaar.

Wil je zowel gebruik maken van de accommodatie als meerijden in een les? Of wil je meerijden in twee lessen? Dan gelden aangepaste tarieven. Neem hiervoor contact met ons op!

n.b. Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en is persoonsgebonden. Dat betekent dat het niet mogelijk is om iemand anders gebruik te laten maken van jouw lidmaatschap. Facturatie geschiedt per kalenderjaar, tenzij anders aangegeven. Afmeldingen voor het lidmaatschap moeten uiterlijk 6 weken voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar of 4 weken voorafgaand aan de nieuwe lesperiode schriftelijk worden ingediend.